Nagrody na "Ligotonie 2019"

Znowu się pochwalimy alt


Wczoraj trzy reprezentantki Ogniska wzięły udział

w Wojewódzkim Festiwalu “Młodzi Zdolni Ligoton 2019”.


Konkurenci byli doskonale przygotowani

– tym bardziej cieszą wyniki!Duet fortepianowy Wiktoria Morcinek i Marta Wycisk

(klasa p. Iwony Łapety)

NAGRODAFlecistka Weronika Sekta

(klasa p. Małgorzaty Kuś-Pytlik)

WYRÓŻNIENIEZałączony protokół z obrad jury daje obraz,

jak niewielu uczestników zostało nagrodzonych i wyróżnionych,

tym większe BRAWA dla dziewczyn!Nasza znakomita trójka wystąpi w koncercie laureatów

9 lutego o godz. 17.00

w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Katowicach-Ligocie.


 LIGOTON 2019  LIGOTON 2019